Van jó néhány olyan eset, amikor a szükségesnél nagyobb és drágábban üzemelő vonattal szállítjuk el az utasokat. A nyilvánosságra került tervek is ilyenfajta megoldásokkal próbálják megindokolni a járatritkítások létjogosultságát, pedig a kitűzött célokat egyetlen személyszállító vonat lemondása nélkül is el lehetne érni.

A sajtóban megjelent hivatalos kommunikáció szerint, az a vonatritkításokkal megtakarítható Bz-típusú motorvonatokkal tervezik kiváltani a valóban nagyobb üzemeltetési költséggel közlekedő mozdonyos vonatokat. Ezek közül a villanymozdonnyal vontatott, kis utasforgalmú vonatok esetében már nem igazán jelentős az üzemeltetésiköltség-különbség, valamint nincs se akut villamosmozdony-, se vasútikocsi-hiány, ami sürgetővé tenne egy olyan lépést, amely a egyes szakaszok ilyen szintű járatszám-csökkentését jelentené.

Dízelmozdonnyal viszont viszonylag kevés olyan vonat közlekedik hazánkban, amelyik egy egy-kétkocsis Bz-motorvonattal mindennap kiváltható lenne. Amennyiben pedig több kocsiból áll motorvonattal kívánnak vonatokat kiváltani, akkor – az utazási komfort csökkenésén túl – azzal is számolni kell, hogy vagy meg kell növelni a vonaton dolgozó jegyvizsgálók számát, vagy bevételcsökkenésre kell felkészülni, hiszen ezen szerelvények nem átjárhatóak, két-két megállás között a jegyvizsgáló csak egy-egy vagon utasait tudja ellenőrizni, jelentősen megkönnyítve a jegyváltás alól kibújni szándékozók dolgát.

1. javaslat: kihasználatlan modern járművek

A darabonként 800 millió forintba kerülő Flirt- és Talent típusú motorvonatok túl drágák ahhoz, hogy csúcsidőben ne legyenek a lehetőségükhöz képest maximálisan kihasználva. Ezért célszerű feltárni a jelenlegi szerelvényfordulóban rejlő tartalékokat, hogy minél több vonat kiállítható legyen belőlük. Ezt kétféleképpen is el lehet érni: egyrészt ahelyett, hogy kihasználatlanul állnak az állomásokon, újabb vonatokat állítunk ki belőlük, másrészt ott, ahol az utasszám nem indokolja, elegendő két motorvonat helyett egyet közlekedtetni. A felszabaduló egységgel a drágábban üzemeltethető, alacsonyabb utaskomfortú hagyományos szerelvények válthatóak ki. Tehát úgy lehet üzemeltetési megtakarítást elérni, hogy közben még jobb minőségű szolgáltatást nyújtunk az utasoknak.

2. javaslat:Ingavonatok kiváltása villamos motorvonatokkal

A MÁV-csoport tulajdonában levő legmodernebb és egyben legenergiatakarékosabb járművek a Flirt és a Talent motorvonatok. Ezekkel olyan ingavonatokat célszerű kiváltani, ahol a szóló motorvonat is elegendő ülőhely-kapacitás szempontjából. Természetesen figyelemmel kell lenni az üzemeltetési szempontok mellett arra is, hogy ezen motorvonatok száma véges, és ahol már megszokták, hogy ezen járművek közlekednek, onnan teljes mértékben nem szabad elvonni, mert az utaselégedetlenséget, hosszabb távon bevételelmaradást jelentene.

Nagykapacitású ingavonat helyett szóló motorvonattal célszerű kiszolgálni munkanap napközben, illetve hétvégén egész nap a Budapest-Keleti–Sülysáp között közlekedő vonatokat – ehhez kapcsolódóan hétvégén a hajnali Nagykáta–Keleti személyvonatokat is. Ezen megoldással jelentős villamos energia-megtakarítás érhető el, de kihasználva a motorvonatok csatolhatóságát még kb. 300 km-nyi szerelvénymenet is megtakarítható. A Sülysápra közlekedő motorvonatok összeforgathatóak a hatvani szerelvényekkel, így lehetőség nyílik arra, hogy a Hatvanban a szerelvények azonnal visszaforduljanak (ez eggyel kevesebb motorvonatot jelent, valamint egy mozdonyvezetővel kevesebb is elegendő a vonatok továbbítására), mert a takarítás a Keletiben, míg a mozdonyvezetők kötelező pihenőideje Sülysápon biztosítható lesz. Ezzel a megoldással csak két többlet motorvonatra van szükség, amit úgy lehet biztosítani, hogy a Győrben hétvégén napközben munka nélkül a tárolón álló két Talent motorvonat kivált két Flirt motorvonatot az 1-es vonalon, amelyek a Keleti pályaudvarra állhatnak át a Déliből hétvégenként.

A megoldással elérhető megtakarítás: évente 114 400 km teljesítményben ingavonat helyett szóló motorvonat közlekedik (ez közel 20 millió forintnyi energia-megtakarítást jelent), valamint évente 15 600 km-nyi ingavonattal továbbított szerelvénymenet spórolható meg (ennek energiaköltsége kb. 3 millió Ft), valamint minden hétvégenként 4, éves szinten 208 darab 10 órás mozdonyvezetői szolgálat takarítható meg, amelyik a túlórával terhelt budapesti területen több mint 7 millió forintnyi bérmegtakarítást jelent a MÁV-csoportnak, és rajtuk keresztül az adófizetőknek.

Share

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés