supercomputer1954_smallA vonatkilométer képzése egyszerű és könnyen átlátható, előzetes várakozásainknak megfelel: ha valamiből többet fogyasztunk, az nyilván többe is kerül. Egész birodalom épült hát a vonatkilométer-mutatóra... És ez bizony baj! Nagy baj, mert téves következtetéseket szül!

A fejlett nyugat-európai országok vasútvállalatai az 1970-es évekre ugyanazokkal a problémákkal néztek szembe, mint hazánk közlekedési közszolgáltatását végző vállalatai jelenleg. Így abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a számos megoldási kísérlet közül nekünk csak a legmegfelelőbbet kell kiválasztanunk, nincs szükség kísérletezésre. A cikk bemutatja az üzleti eredményessége alapján legsikeresebb közösségi személyközlekedési modellt, és annak hazai alkalmazási lehetőségét. Objektív változók alapján, javaslatot tesz az adaptáció méretezési paraméterrendszerére is.

Az eddigi eredmények alapján javasoljuk a kelet-magyarországi vasúti rendszer bővítését (pl. kétórás ütem helyett órás ütemet) és a dunántúli vasúti hálózat minél teljesebb körű kialakítását. Ezen kívül szorgalmazzuk országos szinten az integrációt a közlekedési alágazatok között, a ráhordó-leosztó autóbuszjáratok bevezetését.
Az integrált ütemes menetrend magyarországi pilotprojektjének pozitív eredményeire építkezve, a hatékony és a közösségi közlekedési módok közötti optimális munkamegosztást lehetővé tevő, korszerű közösségi közlekedési rendszer alapjainak megteremtése céljából született meg az elhatározás az integrált ütemes menetrend több fázisban történő és első lépésben a vasúti közlekedést érintő hálózati kiterjesztésére.
2008-ban volt 100 éves az ütemes menetrend. Tehát nem éppen újkeletű és lépten-nyomon hallhatunk róla, mégis jó kilencven évig tartott, amíg elért hazánkba. Első cikkünkben bemutatjuk hogy melyek az ütemes menetrend előnyei és feltételei, meghatározzuk, hogy egyáltalán mikor beszélhetünk integrált ütemes menetrendről, bemutatjuk az ütemes menetrend 99 éves történetének mérföldköveit és a hazai implementáció pilot projektjét, eredményeit.

Alkategóriák