Ez a cikk Dr. Kormányos László Az integrált vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer feltételeinek kidolgozásac. Ph.D. értekezésének összefoglalója és a disszertáció alapján készült (a szerző szíves engedélyével.) Az értekezés a vasúti személyszállítás mobilitási igényekből kiinduló, költséghatékony fejlesztési lehetőségeit vizsgálja. Az értékelemzés módszertanának adaptálásával elvégzett komplex személyszállítási folyamatelemzés eredményekéntvektoriális módszertan alkalmazásávalkidolgozott mobilitási kínálat-értékelő modell alkalmas a rendelkezésre álló finanszírozási keretek között a mobilitási kínálat javítására, infrastruktúra-fejlesztések hatásvizsgálatára, ezáltal a fejlesztési források hatékony allokálására.


A hazai közösségi közlekedés versenyképességének biztosításához a közlekedési módok közötti integráció szükséges, amely egyúttal a vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer hatékony – „integrált közlekedési lánc alapú” – fejlesztését igényli. A vasúti személyszállításban a mindenkori közszolgáltatási finanszírozási kereteket figyelembe vevő, a mobilitási igényekből kiinduló, költséghatékony fejlesztési eljárások és stratégiai fejlesztési koncepciók együttes alkalmazása szükséges. Az értekezés célja az integrált vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer kialakítási feltételeinek azonosítása, a fejlesztési lehetőségek komplex vizsgálata és a hazai vasúti személyszállítás hosszú távon is fenntartható versenyképességének megteremtéséhez szükséges fejlesztési stratégia kialakításának elősegítése. Az értekezés a vasúti személyszállítási szolgáltatások fejlesztési szempontú folyamat-elemzéséből kiindulva, annak eredményét keretrendszerként felhasználva – az integrált közösségi közlekedési rendszerekre történő kitekintéssel és az összhang megteremtésével – a rövid távon is megvalósítható fejlesztési potenciállal rendelkező területre, az eljutási lehetőséget meghatározó mobilitási kínálatra fókuszál.

A kutatás kiinduló pontja a vasúti személyszállítási szolgáltatások hatékony fejlesztését megalapozó eljárások kidolgozásához és a szükséges feltételrendszer felállításához alapul szolgáló hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozása volt. Ennek megfelelően az értekezés az integrált vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer kialakításához szükséges folyamatelemzéssel indul, majd ezt elmélyítve és továbbfejlesztve, az értékelemzés módszertanának adaptálásával végig vezeti a teljes személyszállítási folyamat komplex, az igények felöli megközelítést alapul vevő elemzését is. A kutatás kiterjed a szolgáltatás stratégiai fejlesztésének elősegítése céljából az utasigények modell-transzformációs lehetőségeinek vizsgálatára is.

1. ábra - Vektoros modell a menetrendi struktúra értékeléséhez

A kidolgozott értékelemzési eljárással meghatározásra kerültek a vasúti személyszállítási folyamat funkciókritikus és költségkritikus pontjai (elemei), majd azok kiértékelését követően – az azonosított mobilitási kínálati területre vonatkozóan – vektoriális módszertan segítségével a mobilitási kínálat értékelésére és hatékony fejlesztésének elősegítésére alkalmas mobilitási kínálat-értékelő modell készült (1. ábra.) A modell segítségével bármely viszonylaton vagy vonalhálózaton a mobilitási kínálat értékelhető és az értékesség-megfelelés meghatározható. A modell segítségével – akár az utasforgalmi súlyok és/vagy a szegmentált mobilitási igények együttes figyelembevétele mellett – összehasonlíthatóak mobilitási kínálati alternatívák (pl. menetrendi verziók), továbbá a modell alkalmas infrastruktúra-fejlesztések hatásainak értékelésére, illetve célzott infrastruktúra-fejlesztések alátámasztására és hatásvizsgálatára is.

A kutatási tevékenység középpontjába állított, az igen nagy változatosságot mutató mobilitási igények kielégítését elősegítő kínálat-értékelő eljárást úgy került kidolgozásra, hogy az értékelési módszertan alkalmazható legyen a vasúti személyszállítási szolgáltatásfejlesztés további területeinek (pl. információs rendszer, hozzáférés) komplex értékelésére is.

A mobilitási kínálat-értékelő modell fejlesztési elképzelések hatásmechanizmusának gazdaságossági leképezését megvalósító továbbfejlesztése alkalmas lehet a közösségi közlekedési (elsősorban a vasúti személyszállítási) közszolgáltatási szerződéssel összefüggésben a megrendelő vagy a szolgáltató részéről felmerült fejlesztési igények hatáselemzésének megvalósítására, a rendelkezésre álló finanszírozási keretek között a mobilitási kínálat szolgáltatásminőség javító célú optimalizálására és a rendelkezésre álló fejlesztési források hatékony felhasználására.

Az értekezés eredményei – mind elméleti mind gyakorlati szempontból – felhasználhatóak a közösségi közlekedési közszolgáltatások megrendelői és a szolgáltatást nyújtók számára, az értékelő modell alkalmas szakmai döntés-előkészítés támogatására, oktatási feladatok ellátására, továbbá alkalmassá tehető más, térségi országokban történő adaptálásra is.

Az alábbi hivatkozásokról maga disszertáció, és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok tölthetőek le:

Share

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés