Az ITF.HU oldal létrehozásának alapvető célja az volt, hogy dokumentálja az integrált ütemes menetrend hazai bevezetését. 2004-ben elindult a váci vasútvonalakon az első ITF-es menetrend, majd 2006 év végével a kelet-magyarországi kiterjesztés is elkezdődött.

Az elmúlt időszakban azonban nem, hogy az alágazatok közötti összehangolás nem javult, a vasúti kiterjesztés sem valósult meg, sőt, az eddig kialakított ITF-es rendszer is csorbát szenvedett, az utasoknak gyengébb szolgáltatással, a magyar államnak növekvő finanszírozási költségekkel kell számolnia.

Az ITF.HU Csoport fontosnak tartja, hogy hazánkban minőségi tömegközlekedés legyen. E cél elérése érdekében konkrét javaslatokat kíván tenni mind menetrendi, mind üzemeltetési, de szervezeti, jogi szabályok, törvények módosítására is. A közelmúlt szmogriadója is jól mutatja, hogy a környezetszennyezés miatt hosszabb távon fenntarthatatlan az egyéni közlekedés növekedése, illetve a gazdasági világválság miatt a MÁV-finanszírozását is ésszerűsíteni szükséges.

A minőségi tömegközlekedéshez az alágazatok együttműködésére van szükség, viszont a vasúti közlekedés - a kötött pályából adódóan is - nehezebben tud igazodni, ezért részleteiben elsőként a vasúti menetrenddel kell foglalkoznunk. Az ITF.HU cáfolja, hogy a minőségi tömegközlekedéshez sokkal több állami forrásra van szükség, a jelenlegi eszközök optimálisabb kihasználásával jobb eredményeket lehet elérni úgy, hogy az még többe sem kerül.

Az ITF.HU Csoport segíteni kívánja a KHEM és a PM vezetőit, hogy egyrészt rövid távon megvalósítható menetrendmódosításokkal korrigálják a jelenlegi vasúti menetrendet, közép- és hosszútávon pedig egy fenntartható, kisebb állami finanszírozást igénylő integrált közlekedési rendszer alakulhasson ki hazánkban.

 

Az idei vasúti menetrend számtalan problémáinak legfontosabb kiváltó okainak a következőket tartjuk:

  • A legnagyobb szakmai hiba a vonatkilométer-korlátozás bevezetése volt (mert a MÁV állami finanszírozási igénye nem lesz ettől kevesebb - csak rosszabb szolgáltatási színvonal várható)
  • A hivatalos kommunikációban gyakran emlegették, hogy a „kihasználatlan” kelet-magyarországi vonatok teljesítményét áthelyezték a dunántúli „ütemes” menetrend bevezetésére. Ez nyilvánvaló szakmai nonszensz, és ezzel csak azt lehetett elérni, hogy az utasok színvonalas ellátását biztosító kelet-magyarországi integerált, ütemes menetrend is elvesztette egységességét, miközben a Dunántúlon bevezetett („nyomokban” ütemességet is tartalmazó) menetrend is gyenge minőségű lett, amit jól mutat, hogy (a korábbi évektől eltérően) szokatlanul nagyszámú tiltatkozás volt az új menetrend ellen
  • A vasúti menetrend készítésével túl sok szervezet, túl sok munkavállalója foglalkozik. Nincs egységes szemlélet, nincs egyértelmű felelősségi kör, problémák esetén minden érintett egymásra mutogat. Károsnak ítéljük meg az olyan szervezeteket és személyeket, akik csak „általános irányelveket” fogalmaznak meg (a dodonai jóslatokhoz hasonló módon, hogy később bármit bele lehessen magyarázni) és adminisztratív intézkedésekkel (pl. a már említett vonatkilométer-korlátozással vagy az ütemes menetrendtől egyáltalán nem idegen, csúcsidei többletvonatok tiltásával) gátolják a minőségi tömegközlekedés megvalósulását.
  • A menetrendhez szervesen kapcsolódó szerelvényfordulónál (ez határozza meg, hogy melyik vonaton milyen szerelvény legyen) nagyon sok pazarló megoldást alkalmaz a MÁV-START, így gyakran a szükségesnél kevesebb kocsi közlekedik a vonatokban, és az utasok állni kényszerülnek. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az igazán gazdaságos kocsigazdálkodás megnehezítik más MÁV-leányvállalatok is. Például a MÁV-Trakciónak a mozdonyvezetőkkel kötött megállapodása szerint a budapesti elővárosban gyakran használt ingavonatainál (ahol a vonat mozdonyát a vonat elején levő vezérlőkocsiból is lehet szabályoznia a mozdonyvezetőnek) a fordulási normaidő 15 percről 20 percre nőtt, ami az ITF.HU Csoport megítélése szerint indokolatlan, és ellenkezik a MÁV járműbeszerzési koncepciójával is, ahol az új motorvonatok, illetve ingavonatok beszerzésénél, felújításánál mindig elhangzik az az érv, hogy ezekkel az eszközökkel gyorsabb lehet a végállomásokon fordulni. A normaidők egy részére magyarázatul szolgál az elavult utasításrendszer, de ezek nincsenek kőbe vésve, megváltoztathatók - csak a szándékot nem látjuk erre.
  • Az ütemes menetrendnek a dunántúli vonalakra történő kiterjesztésénél a tervezett struktúrából kihúzásra került néhány elem, amely egy gondosan felépített rendszernél a teljes rendszer megroppanásához vezet. Így a hivatalos komunikációban ütemes menetrendűnek nevezett vonalaknál is minőségromlásra, illetve az átszállási rendszerek megszüntetésével a bevételek csökkenésével kell számolni.
  • Az integrált közlekedési rendszer kiépítése felé lényegében semmilyen lépés nem történt: a vonatok és buszok menetrendje a legritkább esetben van összehangolva. Ugyan minden évben elhangzik, hogy a csatlakozások javítása megtörtént, illetve két magyarországi régióban már évek óta ilyen integrált menetrendnek kellene működne - a valóság azonban nem ez. Ennek egyik oka az, hogy a volánvállalatok - bár többségi tulajdonosuk a MÁV-hoz hasonlóan az állam - nem tartoznak közvetlenül a szakminisztérium felügyelete alá, illetve az az elvárás, hogy a volánvállalatoknak nem szabad veszteségesnek lenniük, így arrakényszerülnek, hogy csak a minimális szolgáltatást nyújtsák a számukra veszteséges viszonylatokban, a távolsági forgalomban pedig a vasúti utasok közül nyerjenek meg új utasokat maguknak. Ezzel a jelenlegi szisztémával viszont az állam által a tömegközlekedésre (MÁV+Volán) fordított összkiadása növekedni fog, mert a vasútról elcsábított utasok miatt a vasút kiadása nem fog csökkenni (a volánoké viszont igen), a bevétel lényegében változatlan marad, így a szaldó, az állami finanszírozási igény növekedni fog.

Az ITF.HU Csoport a fenti okok mielőbbi megszüntetését elengedhetetlenül fontosnak tartja ahhoz, hogy egy olyan minőségi tömegközlekedési rendszer alakuljon ki hazánkban, ami az utasoknak vonzó, az egyéni közlekedéssel szemben is, ezen kívül még az államháztartás szempontjából is kedvezőbb legyen. Honlapunkra folyamatosan töltjük fel javaslatainkat, amelyeket a döntéshozók felé is eljuttatunk. Hamarosan elkészülünk az egész országra kiterjedő vasúti menetrend-tervezetünkkel, amit szakmai és társadalmi vitára kívánunk bocsátani.

Közvetlenül is várjuk az utasok észrevételeit e-mailcímünkön, illetve a honlap fórumában is. Természetesen minden speciális igényre nem lehet mindenkinek megfelelő megoldást javasolni - hiszen a tömegközlekedésben az egyéni igények mellett a közösség igényeire (is) kell figyelni, de a jelenlegi menetrendnél összességében jobb megoldást kívánunk nyújtani - többlet finanszírozási igény nélkül.

Share